گردشگری ایران

برچسب: گردشگران

 • لطفا میهمان‌نواز باشید!

  لطفا میهمان‌نواز باشید!

          روزنامه دنیای اقتصاد – مترجم: مهدی نیکوئی – به جرات می‌توان ادعا کرد ساکنان بسیاری از مقاصد گردشگری موفق از میهمان‌نوازترین مردمان هستند. هر چند که برای همه مقاصد داشتن ساکنان و کارکنان میهمان‌نواز ممکن است، اما در تئوری محال است که تمامی آنها یا تقریبا تمامی آنها میهمان‌نواز باشند. از […]

 • رقابت‌پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن

  رقابت‌پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن

          مترجم: مهدی نیکوئی* صاحب‌نظران بسیاری به چارچوب رقابت‌پذیری مقاصد و نحوه تکامل آن که از اواسط قرن بیستم میلادی تحت تاثیر توریسم انبوه بوده، توجه می‌کنند. تمایل آنها به شناخت ابعاد مختلف ماهیت بنیادین محیط رقابتی و عملکردی است که توریسم باید به عنوان یک بخش اقتصادی داشته باشد. مشاهدات نشان […]

 • لجن درمانی

  لجن درمانی

  لجن درمانی: لجن درمانی یکی از مهمترین عوامل جذب توریسم درمانی است و از آنجا که کشور ایران دارای پانسیل  قوی در این زمینه می باشد می تواند گردشگران زیادی را از کشورهای دیگر همچون کشورهای همسایه جذب نماید.به عنوان مثال از این پتانسیل های طبیعی می توان به دریاچه ی ارومیه اشاره کرد. به […]