گردشگری ایران

برچسب: گنبد قدیمی و ۸۰۰ ساله

  • گنبد قدیمی و ۸۰۰ ساله امامزاده محمدصالح (ع) انار

    گنبد قدیمی و ۸۰۰ ساله امامزاده محمدصالح (ع) انار

      گنبد قدیمی و ۸۰۰ ساله امامزاده محمدصالح (ع) انار که نخستین گنبد آن محسوب می‌شود ، هم‌اکنون زیر گنبد فعلی قرار دارد. بنای اولیه این امامزاده نخستین بار توسط تاجری به نام “برهان” که از افراد نیکوکار زمان خود بوده،  در سال ۶۲۶ هجری قمری ساخته شده است. (۸۰۹ سال قبل، دوره حکومت ایلخانان).…