گنبد مخروطی | گردشگری ایران

امامزاده کمال – تاکستان

امامزاده کمال – تاکستان

امامزاده کمال – تاکستان امامزاده کمال در ۵۶ کیلومتری جاده قزوین- همدان در ضیاءآباد از توابع بخش دودانگه شهرستان تاکستان قرار دارد. ساختمان این امامزاده بنایی شش ضلعی است که تماماً از آجر ساخته شده ادامه مطلب