گردشگری ایران

برچسب: اسکی

  • فهرست نهایی برای سفر به ایران: بیش از ۷۰ فعالیت برای انجام در ایران(از نگاه گردشگر هلندی)

    فهرست نهایی برای سفر به ایران: بیش از ۷۰ فعالیت برای انجام در ایران(از نگاه گردشگر هلندی)

    ایران، کشوری با مناظر وسیع، غذای خوشمزه و معماری چشمگیر. عاشقان ماجراجویی، دوستداران تاریخ و علاقه‌مندان به غذا، همه چیزی برای انجام در این کشور زیبا خواهند یافت، به همین دلیل هم عجیب نیست که گردشگری در ایران طی چند سال گذشته رو به افزایش بوده است. گردشگران از سراسر جهان برای دیدن جاذبه‌های پنهان…

  • تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)

    نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان 1مهرزاد حمیدی؛ 2سید محمّد حسین رضوی؛ 3سعید امیرنژاد؛ 4شهرام شفیع زاده؛ 3اعظم فضلی درزی 1استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران 2دانشیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 3عضو هیئت علمی گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شمال 4کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال چکیده تحقیق حاضر سعی…