گردشگری ایران

برچسب: شهرستان انار

  • مسجد خواجه شریف انار

    مسجد خواجه شریف انار

    مسجد خواجه شریف یکی از زیباترین مساجد تاریخی شهر انار است. این مسجد با شماره ۱۱۶۱۷ در سال ۱۳۸۳ و به عنوان یک اثر متعلق به دوره صفویه در فهرست میراث ملی کشور ثبت شده است. در شهرستان انار کلا دو اثر تاریخی وجود دارد که بر اساس گزارش‌های ثبتی میراث فرهنگی متعلق به دوران…

  • شهرستان و قلعه انار

    شهرستان و قلعه انار

    شهرستان و قلعه انار قدمت انار بر اساس آثار باستانی موجود،به قبل از دوره اسلام می رسد.نام اول این شهر آبان بوده که اکثر جغرافیدانان قرون سوم و چهارم هجری ،این شهر را با همین نام کتب ذکر کرده اند. در این شهرستان آثار تاریخی مهمی همچون قلعه انار وجود دارد که یکی از آثار…