گردشگری ایران

برچسب: آبادی و تفرجگاه سرسبز کشیگان

  • آبادی و تفرجگاه سرسبز کشیگان (فرستاده شده از:جاسم بلوچی)

    آبادی و تفرجگاه سرسبز کشیگان (فرستاده شده از:جاسم بلوچی)

    این تصاویر و مطالب درباره ی آبادی و تفرجگاه سر سبز کشیگان فرستاده شده از آقای جاسم بلوچی می باشد. آبادی و تفرجگاه سر سبز کشیگان در استان سیستان و بلوچستان شهرستان نیکشهر در بخش لاشار،لاشار جنوبی و در جنوب روستای کوپچ واقع شده است و دارای طبیعت بکر و سر سبز و دارای چشمه […]