گردشگری ایران

برچسب: آبشار روستای کمار سفلی / جلفا

  • آبشار روستای کمار سفلی / جلفا

    آبشار روستای کمار سفلی / جلفا

      آبشاری به قدمت تاریخ پیدایش این آبشار به زمان خیلی دور بر می گردد که هیچ کس در روستا پیدا نشده که تاریخ تشکیل این آبشار را بگوید. این آبشار در نزدیکی روستا و در ناحیه به نام قاخ دیبی که به صورت دره است قرا گرفته است این آبشار از چشمه ی به…