گردشگری ایران

برچسب: آبشار سرگچ

  • آبشار سرگچ، رامهرمز

    آبشار سرگچ، رامهرمز

    آبشار سرگچ، رامهرمز اين آبشار به بلنداي 8 متر در شمال غربي رامهرمز و فاصله 6 كيلومتري از اين شهر واقع است و آب آن محيطي سرسبز در كوههاي گچي اطراف آن به وجود آورده است. در مسير اين آبشار 3 غار وجود دارد. اين آبشار در مسير خود ني زارها و لغوم زارهاي زيادي […]