گردشگری ایران

برچسب: آبشار نوده

  • آبشار و روستای نوده – هشتجین

    آبشار و روستای نوده – هشتجین

    آبشار و روستای نوده – هشتجین روستای نوده در فاصله 15 کیلومتری از هشتجین ،در استان اردبیل روستایی در دامنه جنوبی کوه آق داغ به ارتفاع 3303 متر با منظره ای زیبا آبشارها و دره ها و جنگل سر سبز و دیدنی مسیری مناسب و زیبا جهت صعود به قله آق داغ می باشد.