گردشگری ایران

برچسب: آبگرم فدامی

  • آبگرم فلکده – تنکابن

    آبگرم فلکده – تنکابن

    آبگرم فلکده – تنکابن آبگرم فلکده یا همان آبگرم معدنی فلکده تنکابن در لیره سر قرار دارد، مسیر آن از سه راهی خرم آباد در داخل شهر تنکابن و قبل از پل چشمه کیله آغاز و پس از عبور از شهر خرم آباد به دو راهی لتاک می رسد، از این محل پس از عبور…