گردشگری ایران

برچسب: آبگرم قینرجه

  • چشمه آبگرم قینرجه

    چشمه آبگرم قینرجه

    چشمه آبگرم قینرجه – مشکین شهر چشمه آببگرم قینزجه در جنوب شهرستان مشکین شهر و در ارتفاع 1240 متری دامنه شمالی سبلان و در نزدیکی چهار چشمه معدنی دیگر قرار دارد که نزدیکترین این چشمه ها ،چشمه آب معدنی موئیل در غرب چشمه قینرجه است.   چشمه اسیدی قینرجه از نوع کلرو سیدک با دمای […]