گردشگری ایران

برچسب: آب انبار بهاباد

  • آب انبار حاج مهدی هرات

    آب انبار حاج مهدی هرات

      آب انبار حاج مهدی معروف به شیر حاج مهدی(جنب مسجد جامع بهاباد دارای 50 پله و ارتفاع 15 متر ) مربوط به دوران زندیه می باشد . منبع: www.loghmani.ir آب انبار حاج مهدی هرات