گردشگری ایران

برچسب: آب انبار قوام

  • آب انبار قوام بوشهر

    آب انبار قوام بوشهر

    آب انبار قوام بوشهر در حاشیه غربی شهر بوشهر و مجاور سواحل زیبای خلیج فارس و خیابان ساحلی (خلیج فارس) پارکی به همین نام واقع است که آب انبار قوام با قدمت ۱۵۰ ساله در آن قرار دارد و از دوره قاجاریه به یادگار مانده است. اسکلت اصلی و طاق آن از سنگ‌ های رسوبی…