گردشگری ایران

برچسب: آب انبار کلار

  • آب انبار کلار – میبد

    آب انبار کلار – میبد

    آب انبار کلار – میبد این آب انبار که به نام«کلار» نامیده می‌شود، درست روبروی در ورودی کاروانسرا جای گرفته و توازن معماری زیبایی به ساباط و سردرگاه بخشیده است .     از ارتباط تنگاتنگ آب انبار و کاروانسرا پیداست که این بنا، در این مجموعه ی منزلگاهی، بسیار مهم و مورد نیاز کاروانیان […]