گردشگری ایران

برچسب: آب نما

  • هتل موزه  فهادان یزد(از فلاح)

    هتل موزه فهادان یزد(از فلاح)

    هتل موزه فهادان این خانه را در حدود صد و پنجاه تا دویست سال پیش آقا شیخ مهدی عرب بنیان گذاشته است. خانواده او بعدها لقب تهرانی ها گرفتند و از زمان این خانه به خانه تهرانی ها شهرت یافت بنا از یک بخش اصلی و یک بخش خدماتی تشکیل شده است. بخش اصلی آن…