گردشگری ایران

برچسب: آتشکده ساسانیان

  • مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر

    مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر

    مقبره سیف الدوله سلطان محمد – ملایر این نوع مقبره از نوع مقابر غیر مذهبی بوده است ودارای پلان چهار ضلعی است. چهار ضلع گنبد دارای پیشینه دو گانه است که یک بخش آن همان آتشکده ساسانیان  و با چهار طاق است و یکی به دوره قاجاریه و حتی بعد از آن می رسد.در این…