گردشگری ایران

برچسب: آرامگاه بابا حسین

  • آرامگاه بابا حسین – همدان

    آرامگاه بابا حسین – همدان

     آرامگاه بابا حسین – همدان از دیرباز آرامگاه ها بیش تر از هر نوع بنای معماری در ایران مورد توجه بوده اند ودر جامعه و فرهنگ ایرانی ریشه ها دوانیده اند.به دلیل پیوند هایی که ایرانیان با مذهب داشته اند آرامگاه های دینی مرکز و هسته ای اصلی ارتباط با خالق یگانه برای برآوردن نیازها…