گردشگری ایران

برچسب: آرامگاه شاه نعمت الله ولی

  • آرامگاه شاه نعمت الله ولی – ماهان

    آرامگاه شاه نعمت الله ولی – ماهان

    آرامگاه شاه نعمت الله ولی – ماهان گنبد آرامگاه شاه نعمت الله ولی شاعر و عارف قرن هشتم هجری قمری نمونه ای است که از تداوم معماری و نبوغ معماران ایرانی در طی شش قرن به گونه ای مجموعه را توسعه داده اند. همچنین انواع تزئینات مرسوم در معماری ایران از قبیل گچ بری ،کاشی…