گردشگری ایران

برچسب: آرامگاه شهید سید حسن مدرس

  • آرامگاه شهید سید حسن مدرس – کاشمر

    آرامگاه شهید سید حسن مدرس – کاشمر

    آرامگاه شهید سید حسن مدرس – کاشمر     بنای باشکوهی که پیکر شهید مدرس را در میان گرفته در سال ۱۳۶۳ شمسی به جای مقبره کوچک قبلی و در میان باغ وسیع و محصوری ساخته شده است.     سید حسن مدرس از سادات طباطبایی قمشه اصفهان و از رجال روحانی و سیاسی دوره […]