گردشگری ایران

برچسب: آرامگاه عطار نیشابوری/عکس

  • آرامگاه عطار نیشابوری/عکس

    آرامگاه عطار نیشابوری/عکس

    آرامگاه عطار نیشابوری بنایی است تاریخی که در دوره تیموری توسط امیر علیشیر نوایی بر روی قبر عطار نیشابوری ساخته شد. در دوره های پهلوی دوم مرمت کامل و دهه ۷۰ نیز مرمت مختصر شد. منبع:chn.ir  آرامگاه عطار نیشابوری