گردشگری ایران

برچسب: آرتیمانی

  • آرامگاه میر رضی الدین-   تویسرکان

    آرامگاه میر رضی الدین- تویسرکان

    آرامگاه میررضی الدین – تویسرکان میرزا محمد رضی معروف به میر رضی الدین آرتیمانی از شعرا و عرفای عصر صفوی  است که در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری در روستای آرتیمان از توابع تویسرکان بدنیا آمد.     از این شاعر و عارف بزرگ حدود 1200 بیت شعر بجا مانده که معروفترین آثار وی…