گردشگری ایران

برچسب: آستانه علوی

  • مسجد عمادالدوله – کرمانشاه

    مسجد عمادالدوله – کرمانشاه

    مسجد عمادالدوله – کرمانشاه این مسجد از آثار دوره ی قاجاریه می باشد و این ساختمان نخستین مسجد در سال 1285 ه.ق توسط امامقلی میرزا عمادالدوله (ولی غرب و سرحددار عراقین )ساخته شده است. مسجد عمادالدوله به صورت چهار ایوانی بنا شده و دارای سردر ،صحن و ایوان،شبستان ستوندار و حجره های زیادی است بر…