گردشگری ایران

برچسب: آسیابهای بشرویه

  • آسیابهای بشرویه – بشرویه

    آسیابهای بشرویه – بشرویه

    آسیابهای بشرویه – بشرویه     در سمت غرب بشرويه ودر مسير قنات اين شهر پنج آساب قرار دارد كه به آسياب هاي اول تا پنجم مشهور است. هيچ كتيبه و مدركي مبني بر تاريخ ساخت اين آسياب‌ها در دست نيست.     شواهد و قراين و وقف‌نامه‌هاي موجود ، اين آسياب‌ها داراي قدمتي چهارصد […]