گردشگری ایران

برچسب: آهنگ خاطره انگیز محلی شیرازی

  • آهنگ خاطره انگیز محلی شیرازی(دونوازی دف و نی)

    آهنگ خاطره انگیز محلی شیرازی(دونوازی دف و نی)

      موسيقي محلي (بي کلام) موسیقی محلی فارس   نوازنده نی:بهزاد فروهری نوازنده دف:احمد خاک طینت آلبوم: آواي بهشت شیوه اجرا: دونوازی فرم: ضربي نوع استفاده از کلام: بی کلام دستگاه: شور تنظیم کننده: بهزاد فروهري     منبع: www.iranseda.ir     آهنگ خاطره انگیز محلی شیرازی – دونوازی دف و نی