گردشگری ایران

برچسب: آهیانه

  • امامزاده منصور(ع) _ استان قزوین

    امامزاده منصور(ع) _ استان قزوین

    این امامزاده در میان گورستان روستای “منصور” بخش اوج قرار دارد و مشخص نیست که آرامگاه چه کسی است. بنای امامزاده دارای نقشه مربع شکل است. در جبهه ورودی آن یک ایوان بلند و فضاهای جنبی قرار دارد. ارتفاع سر در آن حدود 80/5 متر و پوشش آن طاق آهنگ با قوس جناغی است. در…