گردشگری ایران

برچسب: آیت الله طالقانی

  • منزل آیت الله طالقانی

    منزل آیت الله طالقانی

    منزل آیت الله طالقانی سید محمود طالقانی در پانزده اسفند 1289 در طالقان قزوین، در روستای گلیرد در طالقان زاده شد. در تابلویی که در منزل ایشان نصب شده نوشته است: این عمارت خشت و گلی متعلق به “میرمصطفی” جد آیت الله طالقانی بوده که بیش از یکصد و پنجاه سال قدمت تاریخی دارد. در…