گردشگری ایران

برچسب: آیین چرخ ریسون در فیروز آباد میبد یزد

  • آیین چرخ ریسون در فیروز آباد یزد

    آیین چرخ ریسون در فیروز آباد یزد

      آیین چرخ ریسون در فیروز آباد میبد یزد یکی از کارهایی که در زمان خود طاقت فرسا بود . ریسیدن پنبه وپشم وتبدیل آن به نخ تابیده و یک دست بود. در فیروز آباد میبد یزد که در ده فرسنگی شهر یزد قرار دارد .تا چندی پیش در شب های بلند و سرد زمستان…