گردشگری ایران

برچسب: ابتهال زندی

  • معرفی کتاب (گام‌هایی به سوی گردشگری پایدار)

    معرفی کتاب (گام‌هایی به سوی گردشگری پایدار)

        کتاب «گام‌هایی به سوی گردشگری پایدار» با عنوان فرعی برنامه ریزی آینده‌ای پایدار برای گردشگری، میراث و محیط ترجمه‌ای است از اثر پر ارزش اداره محیط و میراث استرالیا با نام Step to sustainable tourism که در آن تلاش شده طی 10گام و شرح هر یک چار چوب مناسبی برای توسعه پایدار گردشگری…