گردشگری ایران

برچسب: ابریشم دوزی

  • ابریشم دوزی – اصفهان

    ابریشم دوزی – اصفهان

    ابریشم دوزی – اصفهان       دوخت روی پارچه با الیاف ابريشم طبیعی بر اساس طرح های از پیش تعیین شده را ابریشم دوزی می گویند.در طول تاریخ، افراد هر قبیله با تعصب خاصی در حفظ و پاسداری ارزشهای قبیله ای خود تلاش داشتند، از این رو با دوخت علایم و طرحهایی خاص بر…