گردشگری ایران

برچسب: ابریشم کشی

  • ابریشم کشی

    ابریشم کشی

    ابریشم کشی ابریشم کشی کاربردهای گوناگون و مهمی در صنایع دستی داشته و دارد. از جمله در نساجی و بافت پارچه های قیمتی و ظریف همچون حریر، زری و مخمل، قالی های با ارزش ابریشمی و تهیه نخ برای سوزن دوزی های زیبا و… مورد استفاده قرار می گیرد. در صنعت ابریشم کشی سنتی، نوغان…