گردشگری ایران

برچسب: اثرات گردشگری پیامدها

  • معرفی کتاب (اثرات گردشگری پیامدها,چارچوب ها وسیاست ها)

    معرفی کتاب (اثرات گردشگری پیامدها,چارچوب ها وسیاست ها)

    مجموعه مطالب این کتاب باهدف پوشش دادن موضوعات درسی مرتبط با اثرات و پیامدهای گردشگری و مدیریت اثر تدوین شده است و به دانشجویان رشته های جغرافیا و برنامه ریزی توریسم ,مدیریت و برنامه ریزی گردشگری , اکو توریسم ,جغرافیا و برنامه ریزی شهر ی وروستایی مطالعه آن توصیه می شود . وزن 330 g…