اخبار روز گردشگری | گردشگری ایران

۱۲ قانون برای عکس گذرنامه

۱۲ قانون برای عکس گذرنامه

        یکی از مواردی که هنگام دریافت گذرنامه ممکن است برای متقاضی مشکل ایجاد کند و دریافت گذرنامه را به تاخیر بیندازد، ارائه عکس نامناسب است. حال برای اینکه از اتلاف وقت ادامه مطلب