گردشگری ایران

برچسب: اداره میراث فرهنگی دزفول – کارشناسان اداره خانم گیتی فروز و آقای پورنوروز

  • خانه تیزنو دزفول

    خانه تیزنو دزفول

    معرفی اختصاصی از سایت گردشگری ایران (www.gardeshgariiran.ir) عکاس : محمد آذرکیش خانه تیزنو یکی از نمونه های زیبای معماری و جاذبه های ارزشمند گردشگری شهر دزفول می باشد . قدمت اولیه بنای این خانه با توجه به نوع معماری آن، به دوره صفویه می رسد و در دوره های بعد با توجه به ضرورت و…