گردشگری ایران

برچسب: ارامگاه کوروش

  • گوردختر دشتستان – برازجان

    گوردختر دشتستان – برازجان

    گوردختر دشتستان – برازجان گور دختر یعنی دختر گبر یا زرتشتی در خاور جاده برازجان به کازرون قرار دارد که بنای آن دارای سقف و بدنه سنگی شبیه آرامگاه کوروش هخامنشی در مشهد مرغاب است . . این بنا یادآور عصر هخامنشی است و قدمت منطقه برازجان را تایید می نماید. گفته اند که این…