گردشگری ایران

برچسب: ارتفاعات سهند

  • تالاب آلمالو گلی

    تالاب آلمالو گلی

    تالاب آلمالو گلی تالاب آلمالو گلی در موقعیت جغرافیایی N373954 E463805 در استان آذربایجان غربی واقع است. تالاب آلمالوگلي سهند كه ازنوع تالاب هاي درياچه اي است درارتفاع دوهزارو400متري جنوب شرق ارتفاعات سهند وبا 30هكتاروسعت دربالاي قله اي واقع شده است. اين تالاب به دليل ارتفاع بالاي محل استقرارخود ازحوزه آبريزچنداني برخوردارنبوده وبه علت عدم […]