گردشگری ایران

برچسب: ارگ قدیم بم

  • قلعه سر یزد

    قلعه سر یزد

    قلعه سر یزد قلعه بی نظیر و دست نخورده متعلق به اواخر دوران سامانی است که «قلعه سر یزد»خوانده می شود.این قلعه دارای برج های سه طبقه  ،فضای مرکزی و اصلی ،در ورودی با قابلیت باز و بسته شدن به شکل عمودی ،آب انبار و… است این قلعه در مقایسه با سایر قلعه های منطقه…