گردشگری ایران

برچسب: ارگ قلعه

  • دارالحکومه یزد

    دارالحکومه یزد

    دارالحکومه یزد از این بنا با عنوان های « نارنج قلعه » « دیوانخانه » و « ارگ قلعه » نام برده اند. طبق آخرین نقل در تاریخ ساختن این قلعه در عهد امیرتیمور گورکانی و در سال 799ق. به پایان رسیده است. در زمان حکومت امیرچقماق در سال 831 ق در این قلعه «…