گردشگری ایران

برچسب: ارگ چالشتر

  • خانه ستوده چالشتری -شهرکرد

    خانه ستوده چالشتری -شهرکرد

    خانه ستوده چالشتری -شهرکرد     خانه ستوده در واقع آخرين بخش هاي بر جاي مانده از مجموعه بناهاي مرتبط با ارگ چالشتر و مربوط به اواخر دوره قاجاريه به حساب مي آيد كه قسمت اندروني، بخش حاكم نشين قلعه مذكور را تشكيل مي داده است.     شالوده اصلي اين بخش در سال 1323…