گردشگری ایران

برچسب: از آغاز تا پايان عصر پهلوي

  • معرفی کتاب (تاریخ فرهنگ ایران)

    معرفی کتاب (تاریخ فرهنگ ایران)

          تاریخ فرهنگ ایران (۱ و ۲): از آغاز تا پایان عصر پهلوی نقش بزرگی که تاریخ تمدن دیرپای ایران در تاریخ تمدن عمومی جهان ایفا کرده است بر هیچ کس پوشیده نیست. در میان همه ملل آسیا ایران که نژادها ، مذاهب و تمدن های گوناگون را یکی پس از دیگری پذیرا…