گردشگری ایران

برچسب: استاد علی مریم

  • تيمچه امين الدوله

    تيمچه امين الدوله

    تيمچه امين الدوله    يكي از جالب ترين بناهاي داخلي بازار ميباشد كه توسط فرخ خان غفاري(امين الدوله) ساخته شد و معماري آن از سال 1280 الي 1285 توسط استاد علي مريم صورت گرفت. واژه “تیم” به معنی کاروانسرا بوده است، چنان که ناصرخسرو در سفرنامه خود از اینواژه استفاده کرده است و تیمچه به…