گردشگری ایران

برچسب: استالاگمیت

  • غار هندل آباد – استان خراسان رضوی

    غار هندل آباد – استان خراسان رضوی

    غار هندل آباد – استان خراسان رضوی هندل آباد در فاصله ۴۰ کیلومتری شمالغرب مشهد و در منطقه تبادکان قرار دارد. این غار به اوله هم شناخته می شود. دهانه کوچک و مستطیل شکل غار نیز در فاصله ۱۲ کیلومتری شمالغرب روستا رو به جنوب قرار گرفته است. فاصلة روستا تا غار معادل با دو […]

  • غار کتله خور آهکی

    غار کتله خور آهکی

    غار کتله خور آهکی – زنجان غار کتله خور غاری است خشکی  – آبی .که در استان زنجان در 80 کیلومتری خدابنده و 172 کیلومتری شمال همدان در 5 کیلومتری شهر گرماب واقع شده است. این غار با طول تقریبی 10 کیلومتر بطور طبیعی از شسته شدن و فرسایش آهک ایجاد گردیده .این غار قبل […]