استان بوشهر | گردشگری ایران

بوشهر، نبوغ شهرسازی/عکس

بوشهر، نبوغ شهرسازی/عکس

بوشهر، نبوغ شهرسازی بوشهر و معماری‌اش شهرتی خارج از مرزهای ایران دارند. ساختار معماری بوشهر در استفاده از نسیم دریا، منحصر به فرد است. چیدمان بناهای بافت تاریخی و ساختن گذرهای تنگ و باریک، منجر ادامه مطلب

کاخ سنگ سیاه،بوشهر

کاخ سنگ سیاه،بوشهر

کاخ سنگ سیاه،بوشهر بقایای کاخ سنگ سیاه از مجموع کاخ‌های سه گانه امپراطوری هخامنشیان در برازجان بوشهر قرار دارد در شهرستان برازجان آثار و بقایای ۳ کاخ هخامنشی به نام‌های کاخ چرخاب، کاخ سنگ سیاه ادامه مطلب