گردشگری ایران

برچسب: استان خرسان شمالی

  • پارک ملی تندوره

    پارک ملی تندوره

    پارک ملی تندوره پارك ملي تندوره در شمال خراسان در موقعيت E5832 تا E5848 طول شرقي و N3715 الي N3735 عرض شمالي واقع شده است .مساحت آن در حدود 35658 هكتار مي باشد. این منطقه در سال ۱۳۴۷ به عنوان منطقه حفاظت شده قرق گردید و در اسفند ماه سال ۱۳۴۸ به پارک وحش تندوره…