استان هرمزگان | گردشگری ایران

قلعه قنبر چهارشنبه، روستای بناب

قلعه قنبر چهارشنبه، روستای بناب

قلعه قنبر چهارشنبه ، روستای بناب / بندرخمیر یکی دیگر از بناهای تاریخی به جای مانده از گذشتگان مردم روستای بناب قلعه ای معروف به قلعه قنبر چهارشنبه است که در ابتدا ی ورودی روستا ادامه مطلب