گردشگری ایران

برچسب: اشکورات علیا شهرستان رودسر

  • امام زادگان هاشم و محتشم / لشکان اشکورات

    امام زادگان هاشم و محتشم / لشکان اشکورات

    در داخل بافت مرکزی روستای لشکان از توابع اشکورات علیا شهرستان رودسر ودر تپه طبیعی دهکده یکی اززیباترین بقاع متبرکه منطقه اشکورات وجود دارد که در نزد اهالی به نامهای هاشم و محتشم معروف است این بنا دارای ۴ایوان و۵پشته است که دو پشته آن در داخل ایوان و۳پشته آن در بیرون ایوانها قرار دارد.…