گردشگری ایران

برچسب: اطلس کوهها و غارهای ایران

  • معرفی کتاب (اطلس کوه ها و غارهای ایران)

    معرفی کتاب (اطلس کوه ها و غارهای ایران)

          داوود محمدی فر این اطلس را به دو بخش تقسیم نموده است: بخش نخست اطلس کوه های ایران و بخش دوم اطلس توصیفی غارهای ایران. در بخش نخست بررسی کوه ها و ارتفاعات کشور (اعم از کوههای معروف و کوههای کمتر شناخته شده ی کشور) به صورت کامل و جامع و مفصل…