گردشگری ایران

برچسب: امامزاده بسوره

  • روستای فردو – قم

    روستای فردو – قم

    روستای فردو در 15 کیلومتری جنوب شرقی کهک و 47 کیلومتری جنوب شهر قم قرار دارد.     روستای فردو در محدوده کوهستانی جنوب شرقی کهک استقرار یافته و ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 2070 متر است و اقلیمی معتدل و کوهستانی دارد.آب و هوای این روستا در بهار و تابستان خنک و […]