گردشگری ایران

برچسب: امامزاده جعفر(ع)

  • امامزاده جعفر (ع)- پیشوا

    امامزاده جعفر (ع)- پیشوا

    امامزاده جعفر (ع)- پیشوا زیارتگاه امامزاده جعفر (ع) در شهر پیشوا ، منسوب به جعفر از فرزندان بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام امام زاده جعفراست که گفته می شود درقریه سناردک (اکنون جزئی ازشهرپیشوامیباشد)به شهادت رسیده است. شایان ذکراست که این امامزاده واجب التعظیم براثرجراحات وارده درجنگ باماموران مامون عباسی که درساوه کنونی رخ […]