گردشگری ایران

برچسب: امامزاده هوگند

  • امامزاده هوگند – بشرویه

    امامزاده هوگند – بشرویه

    امامزاده هوگند – بشرویه در فاصله حدود دوازده کیلومتری غرب بشرویه و در دامنه کوه مرکز زیارتی وجود دارد که به نام امام زاده محمد بن اصغر هوگند معروف و مشهور است. از سابقه و شخصیت مدفون در این محل هیچ اطلاع تاریخی در دست نیست و آنچه اهالی به آن اعتقاد دارند این است…