گردشگری ایران

برچسب: امان الله خان اردلان والی

  • عمارت خسرو آباد – سنندج

    عمارت خسرو آباد – سنندج

    عمارت خسرو اباد – سنندج عمارت خسرو آباد در بلوار خسرو اباد (شبلی)شهر سنندج قرار دارد.این عمارت در نوع خود بی نظیر و مرکز حکومت اردلان بوده است. مجموعه عمارت و باغ آن افزون بر دو بخش اصلی یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون دار در بخش غربی و ساختمان ضرقی با غلام گردش ها…